Tájékoztató a távhőszolgáltatási elszámoló számlákból adódó túlfizetés visszafizetésének változásáról és a HMV esetében az új átalány megállapításáról

2023. szeptember 1-től a lejárt tartozással nem rendelkező ügyfeleinknél, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet módosítása értelmében, az elszámolásból keletkezett túlfizetés összege a következő számlá(k)ban kerül jóváírásra, amennyiben ügyfeleink ettől eltérően nem rendelkeznek.

2024. január 1-je után készített éves elszámoló számlában keletkező túlfizetés összegét, ha ügyfelünk nem szeretné, hogy a következő részszámlá(k)ban kerüljön beszámításra, akkor erről a szándékáról nyilatkoznia szükséges társaságunk felé. Nyilatkozatát az elszámoló számla elkészítését követő 5 munkanapon belül meg kell tennie.

Nyilatkozatát megteheti a „Fogyasztói nyilatkozat az energia elszámolásból adódó túlfizetésre vonatkozóan” formanyomtatvány kitöltésével:

  • személyesen ügyfélszolgálati irodánkban (Tompa Mihály u.12) ügyfélfogadási időben
  • honlapunkról letöltve (www.energocoop.hu), kitöltés és aláírást követően e-mailben (ec@energocoop.hu), valamint postai úton.

Továbbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2024. január 1-je után készülő éves elszámolást követően, a következő elszámolási időszakra a használati melegvíz esetében új átalányt állapítunk meg az előző elszámolási időszak mért fogyasztásának átlaga alapján. Amennyiben ez Önnek nem megfelelő, lehetősége van megváltoztatni a havi átalányát a „Változás bejelentő HMV részfizetés módosítása” formanyomtatvány kitöltésével:

- személyesen ügyfélszolgálati irodánkban ügyfélfogadási időben

- honlapunkról letöltve (www.energocoop.hu), kitöltés és aláírást követően e-mailben (ec@energocoop.hu),

 - telefonon a +36 42/421-101-es számon ügyfélfogadási időben.