Épületenergetikai auditálás (Szüneteltetve)

besor1. Épületek energetikai jellemzőinek meghatározása:
A 7/2006.(V.24.)TNM számú rendelet előírásait a 2006.szeptember 1 -je után induló építési engedélyezési eljárások során kötelezően alkalmazni kell.
1.1. A rendelet hatálya kiterjed:
azon meglévő épületre, ahol az előírt belső hőmérséklet november 15 - március 15 közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át +16 fok, vagy annál magasabb, a fűtött tér alapterülete 1000 m2- nél nagyobb, vagy ha lényeges a felújítása.
azokra az új létesítendő épületekre, amelyben az előírt belső hőmérséklet november 15 - március 15 közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át +16 fok, vagy annál magasabb, a fűtött tér térfogata nagyobb, mint 150 m3
1.2 A rendelet hatálya nem terjed ki:
az 50 m2-nél kevesebb alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
a hitéleti célra használt épületre,
a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon) helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy természeti területen létesített építményre,
a nem lakás céljára szolgáló mezőgazdasági épületekre,
az ipari épületre, ahol a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy ahol a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
sátorszerkezetre
sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére.

Építési engedélyezési eljárásokhoz épületenergetikai, valamint épületgépészeti számításokat készítünk.

2. Épületek, valamint hőtermelő berendezések energetikai tanúsítása:

2.1 Épületek energetikai tanúsítása:

A 176/2008 (XII.31.) Korm. rendelet hatálybalépésével a 2009. január 1. napját követően indított építésügyi engedélyeztetési eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel megvalósuló új épület építésekor – legkésőbb a használatbavételi engedély benyújtásáig - el kell elkészíteni az épület energetikai tanúsítványát. Kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése a már meglévő épület tulajdonjogának átruházása, illetőleg egy évet meghaladó időtartamú bérbeadása esetén is.

A tanúsítvány elkészítése a következő folyamatok alapján történik:
épületszerkezetek tanúsítása (meglévő épületszerkezetek azonosítása, energiatudatos felújításának ellenőrzése)
hőkamerás vizsgálat: Az épületek energiatanúsítása történhet csak a terveken és a kivitelező nyilatkozatán alapuló tisztán számítási módszerrel, azonban, ha ezek a dokumentációk nem állnak rendelkezésre, műszerrel mérjük az épület hőkibocsátását (hőkamera)
épület tanúsítása (sugárzási nyereség, légcsereszám)
épületgépészet tanúsítása (fűtési, valamint HMV rendszerek behatárolása, üzemidők megállapítása, hőtermelők műszaki adatainak és állapotának felmérése, szabályzó berendezések műszaki állapotának felmérése, a fűtési rendszer beszabályozhatósági vizsgálata, rendszerelemek és műszaki állapotuk felmérése, megítélése, hőszigetelések vizsgálata, épületvilágítás vizsgálata)
A minőségi osztályba sorolás összesített energetikai jellemző értéke Ep (kWh/m2) alapján történik.

2.2 Hőtermelő berendezések tanúsítása:
2009. január 1-től a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet értelmében energetikai felülvizsgálatot kell végezni hőtermelő berendezéseken, kazánok esetén 20 kW, légkondicionáló rendszerek esetén 12 kW effektív névleges teljesítmény felett.

A hőtermelő és légkondicionáló berendezések felülvizsgálatának célja, hogy tájékoztatást adjon azok energetikai hatékonyságáról. A felülvizsgálat ennek megfelelően a berendezések, rendszerek azonosítására, a dokumentumok átvizsgálására, a méretezés megfelelőségének vizsgálatára, a szakszerű üzemeltetés és karbantartás ellenőrzésére, illetve az esetleges javasolt módosítások meghatározására és mindezek dokumentálására terjed ki. Az energetikai felülvizsgálat elvégzésének határideje a meglévő berendezések esetében 2013. január 1-je, kivéve, ha a berendezés üzembe helyezése 2007. január 1. után történt meg (ebben az esetben az első energetikai felülvizsgálatot 2015. január 1.-ig kell megtenni). A felülvizsgálatot ezt követően - a berendezés teljesítményétől és a tüzelőanyag fajtájától függően - az üzembe helyezéstől számított 2, illetve 4 évente kell elvégezni.

1. Épületek energetikai jellemzőinek meghatározása:
A 7/2006.(V.24.)TNM számú rendelet előírja. hogy a 2006.szeptember 1 -je után induló építési engedélyezési eljárások során a rendeletben foglalt energetikai követelmény értékeknek meg kell felelniük.
1.1. A rendelet hatálya kiterjed:
♦ azon meglévő épületre, ahol az előírt belső hőmérséklet november 15 - március 15 közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át +16 fok, vagy annál magasabb, a fűtött tér alapterülete 1000 m2- nél nagyobb, vagy ha lényeges a felújítása.
♦ azokra az új létesítendő épületekre, amelyben az előírt belső hőmérséklet november 15 - március 15 közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át +16 fok, vagy annál magasabb, a fűtött tér térfogata nagyobb, mint 150 m3
1.2 A rendelet hatálya nem terjed ki:
♦ az 50 m2-nél kevesebb alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
♦ a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
♦ a hitéleti célra használt épületre,
♦ a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon) helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy természeti területen létesített építményre,
♦ a nem lakás céljára szolgáló mezőgazdasági épületekre,
♦ az ipari épületre, ahol a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy ahol a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
♦ sátorszerkezetre
♦ sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére.

Építési engedélyezési eljárásokhoz épületenergetikai, valamint épületgépészeti számításokat készítünk.

2. Épületek, valamint hőtermelő berendezések energetikai tanúsítása:

2.1 Épületek energetikai tanúsítása:

A 176/2008 (XII.31.) Korm. rendelet hatálybalépésével a 2009. január 1. napját követően indított építésügyi engedélyeztetési eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel megvalósuló új épület építésekor – legkésőbb a használatbavételi engedély benyújtásáig - el kell elkészíteni az épület energetikai tanúsítványát. Kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése a már meglévő épület tulajdonjogának átruházása, illetőleg egy évet meghaladó időtartamú bérbeadása esetén is.

A tanúsítvány elkészítése a következő folyamatok alapján történik:
♦ épületszerkezetek tanúsítása (meglévő épületszerkezetek azonosítása, energiatudatos felújításának ellenőrzése)
♦ hőkamerás vizsgálat: Az épületek energiatanúsítása történhet csak a terveken és a kivitelező nyilatkozatán alapuló tisztán számítási módszerrel, azonban, ha ezek a dokumentációk nem állnak rendelkezésre, műszerrel mérjük az épület hőkibocsátását (hőkamera)
♦ épület tanúsítása (sugárzási nyereség, légcsereszám)
♦ épületgépészet tanúsítása (fűtési, valamint HMV rendszerek behatárolása, üzemidők megállapítása, hőtermelők műszaki adatainak és állapotának felmérése, szabályzó berendezések műszaki állapotának felmérése, a fűtési rendszer beszabályozhatósági vizsgálata, rendszerelemek és műszaki állapotuk felmérése, megítélése, hőszigetelések vizsgálata, épületvilágítás vizsgálata)
A minőségi osztályba sorolás összesített energetikai jellemző értéke Ep (kWh/m2) alapján történik.

2.2 Hőtermelő berendezések tanúsítása:
2009. január 1-től a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet értelmében energetikai felülvizsgálatot kell végezni hőtermelő berendezéseken, kazánok esetén 20 kW, légkondicionáló rendszerek esetén 12 kW effektív névleges teljesítmény felett.

A hőtermelő és légkondicionáló berendezések felülvizsgálatának célja, hogy tájékoztatást adjon azok energetikai hatékonyságáról. A felülvizsgálat ennek megfelelően a berendezések, rendszerek azonosítására, a dokumentumok átvizsgálására, a méretezés megfelelőségének vizsgálatára, a szakszerű üzemeltetés és karbantartás ellenőrzésére, illetve az esetleges javasolt módosítások meghatározására és mindezek dokumentálására terjed ki. Az energetikai felülvizsgálat elvégzésének határideje a meglévő berendezések esetében 2013. január 1-je, kivéve, ha a berendezés üzembe helyezése 2007. január 1. után történt meg (ebben az esetben az első energetikai felülvizsgálatot 2015. január 1.-ig kell megtenni). A felülvizsgálatot ezt követően - a berendezés teljesítményétől és a tüzelőanyag fajtájától függően - az üzembe helyezéstől számított 2, illetve 4 évente kell elvégezni.