TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI TÁVHŐSZÁMLÁK ÉRTELMEZÉSÉHEZ1. Távhőszolgáltatói havi elszámoló számla. (Szarvas u.)

 

2. Távhőszolgáltatói havi részszámla. (Tompa M. u.)3. Távhőszolgáltatói elszámoló számla (Tompa M. u.)