Energocoop Kft. által szolgáltatott távhő energiahordozó

primer energia átalakítási tényező meghatározása

a

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 7. mellékletének megfelelően

 

2019 évi adatok alapján a szolgáltatási területen az eredő primer energia átalakítási tényező értéke: etávhő = 0,98

 
2019 évi adatok alapján a szolgáltatott távhő megújuló részaránya 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 7. melléklet 2.6 táblázata alapján: eSUS,távhő,i = 0

 

A

B

 

1.

 

Távhőtermelésben használt primer energiaforrás

Megújuló részarány

eSUS,távhő,i

2.

Földgáz, tő- és zelőolajok, szénféleségek, nukleáris energia

0

 

Eredő primer energia átalakítási tényező számítása:

 etávhő:        Eredő primer energia átalakítási tényező (kWh/kWh).

evill:          A hőtermeléshez és keringtetéshez felhasznált villamos energia primerenergia-átalakítási tényezője (kWh/kWh).

                  evill = 2,5 kWh/kWh

αvill:          A távhő  termeléséhez és  keringtetéséhez a hőtermelő által felhasznált  villamos energia  aránya az adott távhőrendszerben távhőhálózatra kiadott hőmennyiségre vetítve (kWh/kWh).

                 2019 évben kiadott hőmennyiség: 2679 MWh/év, A rendelet 7. melléklet 1.10 táblázata alapján a αvill=  0,011

h:              A vizsgált  távhőrendszerben  távhőhálózatra  kiadott  hőmennyiségre  vetített   (fajlagos)  hálózati hőveszteség (kWh/kWh).

                 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 7. melléklet 1.6 pontja alapján: h= 0,15

e i:            A távfűtőrendszer hőtermelőinél alkalmazott i-edik hőtermelő technológia primerenergia-átalakítási tényezője  (kWh/kWh), (i = 1…14). (A technológiák felsorolását  az 1.9. pontban foglalt  táblázat tartalmazza.)

Alkalmazott hőtermelő technológiák:

2. Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház)   

szénhidrogének (földgáz, PB-gáz, tüzelő- és fűtőolajok) (e1)         e1=1,12

 

15.  Kapcsolt energiatermelés 1.200 kWe villamos egységteljesítményt nem meghaladó gázmotorral (e12)                                                             e12=0,72

 

α i:         Az i-edik hőtermelő technológiával  termelt távhő aránya az adott távhőrendszerben távhőhálózatra kiadott összes hőmennyiséghez viszonyítva (kWh/kWh),  (i = 1…14).

Alkalmazott hőtermelő technológiák:

Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) által termelt, kiadott hőmennyiség: 563 MWh

 

Gázmotorral termelt, kiadott hőmennyiség: 2116 MWh

Összes termelt hőmennyiség 2019 évben: 2679 MWh

                  

Alkalmazott hőtermelő technológiák:

2. Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház)   

szénhidrogének (földgáz, PB-gáz, tüzelő- és fűtőolajok) (α 1)     α 1= 0,21   

 

15.  Kapcsolt energiatermelés 1.200 kWe villamos egységteljesítményt nem meghaladó gázmotorral (α 12)                                                         α12=0,79      

 

Távhőszolgáltatás primer energia átalakítási tényező számítása: