Projekt azonosító: KEOP-5.4.0/12-2015-0030

PRIMER HŐTÁVVEZETÉK CSERÉJE
A NYÍREGYHÁZA TOMPA M. ÚTI LAKÓTELEPEN

 

Primer hőtávvezeték cseréje

Projekt azonosító: KEOP-5.4.0/12-2015-0030

A támogatás összege: 43,44 MFt

 
A projekt megvalósítás tervezett időpontja:             2009.07.09.

A projekt fizikai befejezésének időpontja:                2015.09.30.

 

A fejlesztés rövid leírása:

 

A Tompa Mihály úti lakótelep 1964-68 közötti években épült, szintén ezen időszakban létesült a kazánházat és a lakóházakat összekötő távfűtési gerincvezeték, mely közterületen vasbeton csatornában volt vezetve. A vezeték műszaki állapota rossz, a csövek korodeálódtak, hőszigetelése leromlott állapotban volt, a leromlott állapotú hőszigetelés nagy hőveszteség forrása.

A fejlesztés célja: a Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távhőellátó rendszer gerincvezetékének cseréjével, a hőszállítás hőveszteségének csökkentésével, az energia hatékonyság növelése útján, energia megtakarítás elérése. Az energia megtakarítás megvalósításával hozzájárulni a távhőszolgáltatás versenyképességének növeléséhez, a végfogyasztókat terhelő költségek hosszú távú mérsékléséhez, valamint az üvegház hatású gáz kibocsátás csökkenéséhez.

A fejlesztés során végzett fő tevékenységek: meglévő acél távvezeték bontása, új előszigetelt csővezeték rendszer beépítése, hőkiadás technológiai átalakítása az új rendszernek megfelelően.

 

A fejlesztés számszerű eredményei:

- üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése:                     150,38 tCO2 ekv/év

- energiahatékonyság növelése révén megtakarított  éves elsődleges (primer) energiahordoző mennyisége:       2.292,96 GJ/év

 

Sajtóközlemény:

Projekt fotódokumentációja: