Közérdekű adatok:

  1. A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti ármegállapítási célú megállapodás:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY
 r e n d e l e t e
      2.  A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatásra kötött                    megállapodás:
           Működési engedély

Jogszabályok

1. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2. 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet a távhőszolgáltatásról szóló    2005. évi XVIII. törvény  egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2005. (X.27.) sz. rendelete a 2005. évi XVIII. Tv. és a 157/2005. Kormányrendelet végrehajtásáról

4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2005. (X.27.) sz. rendelete a helyi távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és azok alkalmazásáról

5. Az Energocoop Kft. Üzletszabályzata

6.  2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről