1. Számviteli törvény szerinti beszámoló 2016
  2. Számviteli törvény szerinti beszámoló 2017
     A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. (VIII.15) Korm. rendelet által előírt gazdasági adatok

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk:

 

Sor-
szám

Megnevezés

Mértékegy-
ség

2016 év

2017 év

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete

°C

5,94

4,94

2.

Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

GJ

7511,337

7743,899

3.

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

GJ

2153,64

2160,36

5.

Egyéb felhasználók számára értékesített hő

GJ

216,327

259,434

6.

Értékesített villamos energia mennyisége

MWh

1802,565

1928,643

7.

Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

93,7

102,2

8.

Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

170,63

 

 

172,3

9.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

ezer Ft

15669,196

16622,49

10.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

ezer Ft

995,534

995,534

11.

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

20500,87

21135,38

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül

ezer Ft

6078,18

5954,895

13.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

ezer Ft

158,643

225,781

14.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

956,721

890,002

15.

Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

ezer Ft

25448,635

34935,96

16.

A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

ezer Ft

2235,307

2619,843

17.

Központi költségvetésből származó állami támogatások

ezer Ft

0

0

18.

Helyi önkormányzattól kapott támogatások

ezer Ft

0

0

19.

Egyéb támogatások

ezer Ft

44653,793

46893,482

20.

Egyéb árbevétel és egyéb bevétel

ezer Ft

0

0

21.

Árbevétel és egyéb bevétel összesen

ezer Ft

116696,879

130273,306

  ___________

1 Megjegyzés: az I–XI. jelű táblázatok honlapon történő közzététele kötelező, a VII–XI. jelű táblázatok esetében oly módon, hogy biztosítani kell a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét.

 

II. táblázat

 Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

 

Sorszám

 

Mértékegység

2016 év

2017 év

1.

Felhasznált energia mennyisége összesen:

GJ

21976,174

23729,44

1.1.

Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

GJ

9315,9

10659,77

1.2.

Saját kazánokból származó hő

GJ

2194,494

1593,46

1.3.

Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

GJ

0

0

1.4.

Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

GJ

11510,394

12253,23

1.5.

Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

GJ

0

0

1.6.

Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

GJ

14799,995

15661,427

1.6.1.

Felhasznált földgáz mennyisége

GJ

14799,995

15661,427

2.

Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

ezer Ft

58505,1

62599,671

2.1.

Felhasznált gáz teljesítmény díja

ezer Ft

5385,712

3483,19

2.2.

Felhasznált gáz gázdíja

ezer Ft

26669,34

30735,712

2.3.

Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

ezer Ft

1922,554

3840,521

2.4.

Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

ezer Ft

24527,494

24540,248

3.

A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

ezer Ft

26445,482

29340,739

3.1.

Értékcsökkenés

ezer Ft

4557,492

5893,208

3.2.

Bérek és járulékai

ezer Ft

21176,79

22769,421

3.3.

Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek

ezer Ft

0

0

3.4.

Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek

ezer Ft

711,2

678,11

3.5.

Egyéb költségek

ezer Ft

0

0

  

III. táblázat

 Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

 

Mértékegység

2016 év

 

2017 év

Lekötött földgáz teljesítmény

mn3/h

200

200

Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény

mn3/h

196

196

Maximális távhőteljesítmény igény

MW

2,1

2,1

IV. táblázat

 
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: nem releváns

 

Szervezet neve

Mértékegység

... év

... év

 

ezer Ft

 

 

 

ezer Ft

 

 

 

ezer Ft

 

 

 
V. táblázat

 
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

 

Mértékegység

2016 év

2017 év

Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

6391

Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

927

1164

Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

db

0

0

Távvezeték beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Egyéb beruházások aktivált értéke

ezer Ft

875

2097

Beruházások aktivált értéke összesen

ezer Ft

1802

9652

  

VI. táblázat

 
2017  üzleti év végére vonatkozó információk:

 

 

Mértékegység

2017 év

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

6

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

db

408

Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

db

84

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

db

5

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

km

0,788

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma

db

11

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma

db

408

 

VII. táblázat

 
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: nincs

 

Cégnév

Fő tevékenység

Tulajdoni arány

Előző évi árbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII. táblázat

 Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: nincs

 

 

Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)

Lekötött
teljesítmény
(MW)

Fűtött légtérfogat
(m3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 
IX. táblázat

 
2017 év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma

Fűtött légtérfogat
(m3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

Tompa u. 5

42

0

5730,15

1835

 

Tompa u. 7

41

0

5643,6

1793

 

Tompa u. 9

42

0

5708,7

1814

 

Tompa u. 11

41

0

5646,3

1807

 

Tompa u. 13

41

0

5686,8

1808

 

Tompa u. 16

20

0

2775,79

884

 

Szarvas u. 54

30

0

4167,5

1203

 

Szarvas u. 56-60

60

0

7191,0

2055

 

Szarvas u. 62-64

40

0

4736,4

1363

 

Szarvas u. 66-68

28

0

4064,7

1162

 

Szarvas u. 70-72

28

0

3943,8

1127

Összesen

413

0

55294,74

16851

 

X. táblázat

 2017 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

 

 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)

Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)

Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé-
ter/év)

Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

 

Tompa u. 5

975,8

587

102

42

42

 

Tompa u. 7

1012,7

615

108

41

41

 

Tompa u. 9

1148,8

829

145

0

42

 

Tompa u. 11

1271,8

866

153

0

41

 

Tompa u. 13

1280

1116

196

0

41

 

Tompa u. 16

505

288

103

0

20

 

Szarvas u. 54

711,1

718

172

0

0

 

Szarvas u. 56-60

1027,2

1104

152

0

0

 

Szarvas u. 62-64

711

718

152

0

0

 

Szarvas u. 66-68

557,6

455

112

0

0

 

Szarvas u. 70-72

531,2

544

138

0

0

Összesen

9733

7840

142

83

227

 

XI. táblázat

 

2017 évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Fűtési napok száma
(db)*

Felhasználó által igényelt épület
hőmérséklet

Díjfizetők
fogyasztás mértéke alapján fizetett
teljes költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető
átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)

 

Tompa u. 5

210

22

2694

64,14

 43,69

 

Tompa u. 7

206

22

2581

62,95

43,73

 

Tompa u. 9

208

22

3239

77,83

43,19

 

Tompa u. 11

210

22

3168

77,3

44,07

 

Tompa u. 13

210

22

3998

97,51

44,09

 

Tompa u. 16

207

22

1463

73,15

44,2

 

Szarvas u. 54

210

22

2025

67,5

40,1

 

Szarvas u. 56-60

209

22

3014

50,2

34,25

 

Szarvas u. 62-64

208

22

2006

50,15

34,075

 

Szarvas u. 66-68

209

22

1242

44,36

41,5

 

Szarvas u. 70-72

204

22

1484

53

40,25

Összesen

26913

65,164

40,79